ഹാൻസ് ക്യുങ്ങ്: വിവാദങ്ങളുടെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ

ഫാ. ജയ്‌സൺ കുന്നേൽ MCBS

സ്വിസ്സ് കത്തോലിക്കാ ദൈവശാസ്ത്ര ജ്ഞൻ ഹാൻസ് ക്യുങ്ങ് ഏപ്രിൽ 6 ന് നിര്യാ
തനായി. 93 വയസ്സായിരുന്നു. 2013 മുതൽ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗവും സന്ധിവാതവും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു. ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ (Tübingen) സ്വവസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 1928 മാർച്ച് മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി സ്വിറ്റ്‌സർലണ്ടിലെ സുർസേ (Sursee) യിൽ ജനിച്ചു. റോമിലെ ഗ്രിഗോ
റിയൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ തത്വശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും പഠിച്ച ഹാൻസ് 1954ൽ പുരോഹിതനായി അഭിഷിക്തനായി. പിന്നീടുള്ള മൂന്നു വർഷം ഫ്രാൻസിലെ സോർബോണിലും പാരീസിലെ കാത്തലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂറ്റിലും പഠനം തുടർന്നു ഡോക്ടറൽ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി.
നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു (Justification: The Dotcrine of Karl Barth and a Catholic Reflection) ഡോക്ടറൽ പ്രബന്ധം. സ്വിറ്റ്‌സർ ലണ്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഹാൻസ് ക്യൂങ്ങ് രണ്ടുവർഷം ഒരു ഇടവകയുടെ സഹവികാരിയായി നിയമിതനായി. ഈ സമയം പ്രസിദ്ധ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാൾ ബാർത്ത് ബാസലിൽ സഭാ നവീകരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രഭാഷണത്തിനായി വിളിച്ചു. ഈ പ്രഭാഷണത്തിനു ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 1959 ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ജോൺ ഇരുപത്തി
മൂന്നാമൻ പാപ്പ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിനു ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
പ്രഭാഷണത്തിനു തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ The Council and Reunion, എന്ന പേരിൽ
ഹാൻസ് ക്യൂങ്ങ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ ഗ്രന്ഥം ജർമ്മനിയിലും ഹോളണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും ഇംഗ്ലീഷ് വായനക്കാരുടെ ഇടയിലും ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു ശേഷം ജർമ്മനിയിലെ റോട്ടൻ ബുർഗ് രൂപതയിലെ മെത്രാൻ കാൾ ജോസഫ് ലൈപ്‌റെക്ട് (Carl Joseph Leiprecht) ഹാൻ
സിനെ വരാൻ പോകുന്ന കൗൺസിലിനായി തന്റെ സ്വകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവാകാൻ ക്ഷണിച്ചു. 1960 ൽ ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ സർവ്വകലാശാലയിലെ (Universtiy of Tübingen) ദൈവശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായി ഹാൻസ് നിയമിതനായി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ പാപ്പയും (ജോസഫ് റാറ്റ്‌സിംഗർ) ഈ സർവ്വകലാശാലയിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. 1962 ൽ ജോൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാമൻ പാപ്പ ഹാൻസിനെ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ പേരിത്തൂസായി (peritus) നിയമിച്ചു. മുപ്പത്തിനാലാം വയസ്സിൽ പേരിത്തൂസായ ഹാൻസ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, ഡച്ച്, ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, ലാറ്റിൻ എന്നീ ഭാഷകളിൽ പ്രാവണ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഹാൻസ് ക്യൂങ്ങ് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൗൺസിലിന്റെ മുഖമായിരുന്നു.
1971ൽ പ്രസദ്ധീകരിച്ച Infallible?: An Inquiry,എന്ന ഗ്രന്ഥം കത്തോലിക്കാ സഭ
യിൽ വിവാദങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം സൃഷ്ടിച്ചു, പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ 1870 ലെ ഒന്നാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ പ്രധാന പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഒന്നായ മാർപാപ്പയുടെ തെറ്റാവരത്തെ (papal infallibiltiy) കുറിച്ച് ഹാൻസ് ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ചു. 1967ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഠവല ഇവൗൃരവ എന്ന പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി റോം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്താണ് മാർപാപ്പയുടെ തെറ്റാവരത്തെക്കുറിച്ച് ഹാൻസ്
ക്യൂങ്ങ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. 1979 ഡിസംബർ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി വത്തിക്കാൻ, കത്തോലിക്കാ സർവ്വകലാശാലകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നു ഹാൻസ് ക്യൂങ്ങിനു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. 2013 ലാണ് വത്തിക്കാൻ ഈ വിലക്കു പിൻവലിച്ചത്. ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൺ സർവ്വകലാശാല സെക്യുലറായിരുന്നതിനാൽ, ഹാൻസ് 1960 കളിൽ സ്ഥാപിച്ച Institute for Ecumenical Research ൽ പ്രൊഫസറായി അവിടെ തുടർന്നു. Disputed Truth എന്ന ഹാൻസ് ക്യൂങ്ങിന്റെ മൂന്നു വാല്യങ്ങളിലുള്ള ഓർമ്മക്കുറിപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ എൺപതു പേജുകളിൽ തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജർമ്മൻ മെത്രാൻമാരും വത്തിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജർമ്മനിക്കു പുറത്തു നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച, ട്യൂബിങ്ങൺ സർവ്വകലാശാലയിലെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നേരിട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ, വത്തിക്കാന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉത്തരം നൽകാനുള്ള പരിശ്രമം തുടങ്ങി പലതും അതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജോസഫ് റാറ്റ്‌സിംഗറും ഹാൻസ് ക്യൂങ്ങും തമ്മിൽ ആശയപരമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാ
സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 2005 ൽ ജോസഫ് റാറ്റ്‌സിംഗർ മാർപാപ്പ ആയപ്പോൾ
അവർ ഇരുവരും മാർപാപ്പയുടെ വേനൽക്കാല വസതിയായ കാസ്റ്റൽ ഗോണ്ടോൾഫോയിൽ (Castel Gandolfo) സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി നാലു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 1990 കളുടെ ആരംഭം
മുതൽ എല്ലാ മതസ്ഥരെയും ഉൾകൊള്ളുന്ന ഒരു സാർവ്വലൗകീക ധാർമ്മികത രൂപപ്പെ
ടുത്താൻ (Foundation for Global Ethic) അദ്ദേഹം അക്ഷീണം പ്രയത്‌നിച്ചു.
1993 ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന ലോകമതങ്ങളുടെ പാർലമെന്റിൽ സാർവ്വലൗകികമായ സാന്മാർഗ്ഗിക പ്രഖ്യാപനം (Declaration Toward a Global Ethic for the Parliament of the World Religions) തയ്യാറാക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഹാൻസ് ക്യൂങ്ങിൽ നിക്ഷിപ്തമായി.
മതങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സമാധാനമില്ലാതെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ നിരീക്ഷണം ഹാൻസിന്റേതാണ്.
ഹാൻസ് ക്യൂങ്ങിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മുപ്പതിലധികം ഭാഷകളിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജർമ്മനിയിലെ Herder പബ്ലിഷ് കമ്പിനി ഹാൻസ് ക്യൂങ്ങിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ നാൽപത്തിയെട്ടു വാല്യങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് 2015 ൽ ആരംഭിച്ചു. 1965 ൽ ആന്റോൺ വാൻ ദേൻ ബോഗാർഡ്, പോൾ ബ്രാൻഡ്, ഈവിസ് കോൺഗാർ, ജെ. ബി. മെറ്റ്‌സ്, കാൾ റാനർ, എഡ്വേർഡ് ഷില്ലേബെക്‌സ് എന്നീ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞ രുമായി സഹകരിച്ച് ഇീിരശഹശൗാ എന്ന അന്തർ ദേശീയ ദൈവശാസ്ത്ര മാഗസിനു രൂപം നൽകാനും ഹാൻസ് ക്യൂങ്ങ് സംഭാവനകൾ നൽകി.
സഭയെ നവീകരിക്കാനായി ലോകത്തിലേക്കു കുറച്ചു കൂടെ അവളുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കാൻ ഹാൻസ് ക്യൂങ്ങ് ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.